blog_img_02

میزبانی ابری در حال رشد سریعتر

یک ابزار مفید برای کاهش اهداف خود برای اطمینان از عملی بودن آنها ، ممتاز هوشمند است. این مهم است که به طور خاص درک کنید که دقیقاً چه کاری را انجام می دهید ، و به شما کمک می کند تا روند هدف های خود را تجزیه کنید. این دقیقاً همان چیزی است که این مونمونیک در دستیابی به شما کمک می کند.

  • آیا کانال به مخاطب مورد نظر من می رسد؟
  • آیا کانال در بودجه بازاریابی شرکت من پایدار و مقرون به صرفه است؟
  • آیا می توانم موفقیت کانال را بسنجم؟
  • آیا کانال به من اجازه می دهد پیام مورد نظر مارک خود را بیان کنم؟
  • آیا کانالهایی که من در نظر دارم با هم کار کنند تا پیام من را انتقال دهند؟

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *